Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

ĐỨC MẸ TÀPAO

 
ĐẾN thăm Đức Mẹ Tà Pao
CÙNG dâng lên Mẹ lời chào thắm xinh
ĐỨC Tin-Cậy-Mến chân tình
MẸ là "Vương Nữ Đồng Trinh" diễm toàn
THANH cao bừng sáng hân hoan
CAO sang thanh khiết vẹn toàn "Xin Vâng"

VỮNG lòng trông cậy phó dâng
LÒNG con rộn rã lâng lâng dâng trào
TRÔNG lên tình Mẹ ngọt ngào
CẬY xin giòng lệ tuôn trào mãi thôi
LẼ nào Mẹ bỏ con côi
NÀO giờ con đã dạt trôi nhiều rồi 
VỀ đây trong nỗi bồi hồi 
KHÔNG xa Mẹ nữa, Mẹ ôi! khổ nhiều!

QÙY đây dâng Mẹ mọi điều
ĐÂY hồn, đây xác, bao chiều đi hoang 
DÂNG đời bóng ngả mênh mang 
CHUỖI "Lòng Thương Xót" hai hàng lệ tuôn 
HOA kinh có tiếng vọng buồn
HỒNG lên màu máu thượng nguồn trao ban 

NGẮM "Mầu Nhiệm Lạ" tuôn tràn
NHÌN "Ơn Cứu Chuộc" mấy ngàn năm qua
ẢNH "Ngài Chịu Nạn" cho ta
MẸ "Ôm Xác Chúa" nở hoa cho đời 
HỪNG lên sáng cả tầng trời
ĐÔNG tàn xuân đến muôn nơi kính chào
DIỄM toàn Đức Mẹ Tà Pao
TOÀN tâm dâng Mẹ phó trao xác hồn.


Nguồn: http://gpphanthiet.com/index.php?language=vi&nv=news&op=Trung-tam-thanh-mau-tapo/Duc-Me-Tapao-3017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét