Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Hình Ảnh Đức Mẹ Hiện Ra Y Như Thật

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét