Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Toàn Cảnh Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao (hình)

Toàn Cảnh Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Phía Tây Nam

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Kênh Thuỷ Lợi Tàpao - Bắc Ruộng

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Kênh Thuỷ Lợi Tàpao - Bắc Ruộng

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Kênh Thuỷ Lợi Tàpao - Bắc Ruộng

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Cầu Hư Trước Quảng Trường

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Cầu Hư Trước Quảng Trường

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Kênh Thuỷ Lợi Tàpao - Bắc Ruộng

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Cầu Kênh Thuỷ Lợi Tàpao - Bắc Ruộng

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Đường Lên Bên Trái (hướng nhìn vào) Quảng Trường

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Đường Lên Bên Trái (hướng nhìn vào) Quảng Trường

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Xuống Từ Cầu Cạn Đường Lên Linh Đài Đức Mẹ Tàpao

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Xuống Từ Cầu Cạn Đường Lên Linh Đài Đức Mẹ Tàpao

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Đường Lên Bên Phải (hướng nhìn vào) Quảng Trường

  Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Đường Lên Bên Phải (hướng nhìn vào) Quảng Trường

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Đường Lên Bên Phải (hướng nhìn vào) Quảng Trường

 Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Xuống Từ Cầu Cạn Đường Lên Linh Đài Đức Mẹ Tàpao

  Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Từ Đường Lên Bên Phải (hướng nhìn vào) Quảng Trường

  Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao (nhìn chính diện)

 Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao (nhìn từ góc trái)

Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Nhìn Xuống Từ Cầu Cạn Đường Lên Linh Đài Đức Mẹ Tàpao

Đường Lên Linh Đài Đức Mẹ Tàpao

Đường Lên Linh Đài Đức Mẹ Tàpao

 Linh Đài Đức Mẹ Tapao Nhìn Từ Trên Đồi (góc trái)

 Linh Đài Đức Mẹ Tapao Nhìn Từ Trên Đồi (góc phải)

 
 Linh Đài Đức Mẹ Tapao

  
 Linh Đài Đức Mẹ Tapao

 Linh Đài Đức Mẹ Tapao

Thánh Tượng Đức Mẹ Tàpao

Thánh Tượng Đức Mẹ Tàpao

Ngô Quang Trưởng chụp chiều ngày 10 tháng 08 năm 2014 bằng máy chụp hình tự động CANON
Điểm Dừng Chân Hành Hương Đức Mẹ Tàpao - Hoa Đảm
Phục vụ:
- Phòng trọ,
- Ăn uống, tranh - ảnh, quà lưu niệm và đặt sản địa phương.
- Tour hành hương Đức Mẹ Tàpao,
- Tour du lịch Tàpao - Thác Bà.

Địa chỉ: Bên cạnh bãi để xe Quảng Trường TT Thánh Mẫu Tàpao
Số 32, đường số 25 ĐT 717, xóm 2, thôn 2, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0903916966 - 0918107122 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét