Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Thông Báo Hành Hương Đức Mẹ Tàpao tháng 03 năm 2018

Thông Báo Hành Hương Đức Mẹ Tàpao 
Tháng 03 năm 2018
                               
THÁNG BA : THÁNG  KÍNH  THÁNH GIUSE.  
Họp mặt  Gia  trưởng, mừng Bổn  mạng. 
Lễ giỗ đầy năm Đức Cha Giuse.

Ban  Điều  Hành  Trung  Tâm  Thánh  Mẫu TàPao. Trân  trọng   thông  báo  chương trình  hành  hương tháng 03/ 2018 như  sau:

I.Chiều thứ hai, ngày 12/03/2018
- 14 giờ 00 : Tập trung tại Nhà Thờ  Đồng Kho
- 14 giờ 30 : Sinh hoạt

II-Tối thứ hai  12/03/2018
- 19 giờ 00  :  Rước  kiệu. Cung  nghinh  Đức  Mẹ Tàpao.
- 19 giờ 30  :  Đàng Thánh  Giá  trọng thể. Chầu Mình Thánh Chúa.

III- Sáng  Thứ ba, ngày 13/03/2018
-  6 giờ 30  :  Giờ  khấn  Đức  Mẹ.                                  
- 7 giờ 00  :  Thánh  Lễ  đồng  tế  Mừng Lễ  Bổn  mạng Gia Trưởng và Lễ  giỗ đầy năm Đức Cha  Giuse

Kính  mời  Quý  Cha , Quý  Tu sĩ  và   Quý  Ông  Bà  Anh  Chị  em, đặc  biệt giới  Gia  trưởng đi tham  dự đông  đủ và cầu nguyện  cho Đức Cha  Giuse.
                                           
Điểm Dừng Chân Trưởng Tàpao

Bảng đồ đường đi

                   
Nguồn: http://gpphanthiet.com/index.php/news/Thong-Bao/Thong-Bao-Ngay-Hanh-Huong-Thang-3-Nam-2018-5480/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét