Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Thông Báo: Ngày Hành Hương Tháng 2 Năm 2018

TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
        GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
                            -/)-                             

THÔNG BÁO
NGÀY HÀNH HƯƠNG THÁNG 2 NĂM 2018

Tạ ơn cuối năm Âm lịch và cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhân ngày Quốc tế bệnh nhân 11/2

Ban Điều Hành Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao
Trân trọng thông báo chương trình hành hương như sau:

I-Tối thứ Hai, ngày 12/2/2018

18 giờ 30 : Ổn định trật tự. 
19 giờ 00 : - Cung  nghinh  Đức  Mẹ TàPao.
                  - Thánh Lễ đồng tế. Cầu cho bệnh nhân .
                  - Sau Thánh Lễ, ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân.

II- Sáng thứ Ba, ngày 13/2/2018

6 giờ 30 :  Giờ khấn Đức Mẹ.
7 giờ 00 :  Thánh Lễ đồng tế. Do Đức Giám Quản Giáo Phận Chủ tế.

Kính  mời  Quí Cha, Quí  Tu sĩ  và  Quí  Ông  Bà  Anh  Chị  em tham  dự.
Cũng xin Quí Cha đồng tế Thánh Lễ tối ngày 12/2, giúp ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân. Đặc biệt các gia đình có người đau yếu nên giúp người thân đi tham dự Thánh Lễ  tối ngày 12/02 để lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân.

Trân trọng cám ơn.

Ban Điều Hành
T.T Thánh  Mẫu TàPao.

Bảng đồ đường đi

Nguồn: http://gpphanthiet.com/index.php/news/Thong-Bao/Thong-Bao-Ngay-Hanh-Huong-Thang-2-Nam-2018-5394/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét