Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Bên Mẹ Tàpao số 7 tháng 11/2012: Đức Mẹ Dâng Mình

 
Nguồn: http://gpphanthiet.com/index.php?language=vi&nv=news&op=Trung-tam-thanh-mau-tapo/Ben-Me-Tapao-so-7-Duc-Me-Dang-Minh-3501

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét