Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Phan Thiết 13 ...