Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Thoòng Báo Hành Hương Đức Mẹ Tàpao đêm giao thừa - Chúa Nhật 31/12/2017

THÔNG  BÁO

     HÀNH  HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO 
ĐÊM GIAO THỪA - CHÚA NHẬT 31/12/2017

                          Để Tôn Vinh Thiên Chúa và Tạ Ơn Đức Mẹ Tàpao,
                    vào dịp cuối Năm Dương lịch, tối Chúa Nhật 31/12/2017
                                  và đón mừng Năm Mới Dương Lịch 2018.

                                               Chương trình như sau:

               22 giờ 00 :  Rước kiệu - Cung  nghinh Đức  Mẹ Tàpao.
               22 giờ 30  :  Thánh Lễ đồng tế: LỄ GIAO THỪA

Do Đức Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận chủ sự.

Ban  Điều Hành Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao
   Trân  trọng kính mời Quí  Cha, Quí  Tu sĩ và  Quí Ông Bà  Anh Chị  em tham  dự.


                                                      BAN ĐIỀU HÀNH
                                        TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO


                   

Nguồn:
http://gpphanthiet.com/index.php/news/Thong-Bao/Thong-Bao-Hanh-Huong-Duc-Me-Tapao-Dem-Giao-Thua-Chua-Nhat-31-12-2017-5271/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét