Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Thông Báo Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót

Thông Báo Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót

Nguồn: http://gpphanthiet.com/index.php?language=vi&nv=news&op=Trung-tam-thanh-mau-tapo/Thong-bao-dai-hoi-Long-Chua-Thuong-Xot-3936

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét