Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Thông báo Hành Hương Đức Mẹ Tàpao dịp Tết Quý Tỵ

Thông báo Hành Hương Đức Mẹ Tàpao dịp Tết Quý Tỵ

 
TRUNG TÂM THÁNH  MẪU TÀPAO
        GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
                            -/)-                                THÔNG  BÁO
 
            DỊP HÀNH  HƯƠNG  THÁNG  2 NĂM 2013 -TẾT QUÝ TỴ
      
- Cầu nguyện cho các bệnh nhân (11/2)
                        -Mồng Ba Tết  (12/2) : Thánh hóa  công  việc làm ăn.
                        -Mồng Bốn Tết (13/3): Thứ  Tư  Lễ  Tro.
 
                            Ban  Điều  Hành  Trung  Tâm  Thánh  Mẫu TàPao
            Trân  trọng thông báo chương trình  hành  hương  như sau:
 
        I-Tối thứ ba ngày 12/02/2012 – MỒNG BA TẾT.
    
        18 giờ 30 :  Ổn  định trật tự. 
       19 giờ 00 : - Rước  kiệu cung  nghinh  Đức  Mẹ Tàpao.
            -Thánh  Lễ   đồng tế: Thánh hóa công việc làm ăn. Cầu cho bệnh nhân và những người cao tuổi,do Cha Tổng Đại Diện GB Hòang Văn  Khanh, Chủ  tế.
             -Trong  Thánh Lễ, ban  Bí  tích  Xức  dầu  bệnh nhân.
   
 II- Sáng  thứ  tư, ngày 13/02/2012:  MỒNG BỐN TẾT, Lễ  Tro.
         6 giờ 30 : Giờ  khấn  Đức  Mẹ.
         7 giờ 00 : Thánh  Lễ  đồng  tế.
Cử  hành nghi thức  sám hối, xức  tro cộng đòan, do Đức Giám Mục Giáo Phận  Chủ  tế.
          
       Kính  mời  Quí  Cha , Quí  Tu sĩ  và  Quí  Ông  Bà  Anh  Chị  em  tham  dự. Cũng  xin  Quí Cha đồng tế Thánh Lễ  tối ngày 12/02 mang  theo  dầu thánh OI, và  các  gia  đình có người đau yếu giúp họ đi tham dự Thánh Lễ để lãnh nhận Bí Tích  Xức  dầu  bệnh nhân.
 
Thánh lễ sáng ngày 13/02 xin Quí  Cha  mang Lễ phục  tím.
        
   Chân thành cám ơn.                                                               
                                                                         
                                                                         BAN  ĐIỀU  HÀNH
                                     TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO   

Nguồn: http://gpphanthiet.com/index.php?language=vi&nv=news&op=Trung-tam-thanh-mau-tapo/Thong-bao-Hanh-Huong-Duc-Me-Tapao-Tet-Quy-Ty-3773

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét